Anna Podsiadło

Anna Podsiadło

Psychoterapeuta, coach, pedagog, kulturoznawca.

Tel. 783193637

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w OSS w Krakowie, jednego z nielicznych, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne. Posiadam również certyfikaty ze studiów podyplomowych: Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną i Integracja Sensoryczna. 

 Ukończyłam także szkolenia i kursy w Psychologicznym Centrum Rozwoju w Lublinie:

– Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się 

– Interwencja kryzysowa. Profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata, żałoba

– Terapia małżeństw i par

– Diagnoza i pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień niechemicznych: Internet, hazard, seks

– Trening Umiejętności Społecznych 

– Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna

– Dialog motywujący jako forma pracy terapeutycznej z pacjentem

– Arteterapia jako metoda pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

– Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach

– Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem przeżywającym lęki i trudności rozwojowe

– Kurs pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne

– Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna

– Terapia Behawioralna II. Praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

– Zachowania opozycyjno – buntownicze u młodzieży. Diagnoza i pomoc psychologiczna. 

– Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją i obniżeniem nastroju. 

– Certyfikat Trenera 

– ART. Trener Grupowy Zastępowania Agresji 

– Certyfikat Coacha. 

Skończyłam również specjalistyczne, pomocne terapeutycznie kursy w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu:

Psychotraumatologia

Psychoonkologia

Podstawy Seksualności

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia schematów

Psychologia osobowości 

Psychologia dziecka

Psychologia pozytywna w edukacji

Mnemotechniki w edukacji 

Terapia dziecka z autyzmem

Zespół aspergera w odniesieniu do spektrum autyzmu – diagnoza i terapia 

Dziecko ADHD w domu i w szkole

EEG Biofeedback 

Stres i depresja w życiu prywatnym i zawodowym 

Mediacje sądowe i pozasądowe

Dogoterapia – edukacja i terapia z udziałem psów

Hortiterapia

Mindfulness – trening uważności

Trening regulacji emocji

Trening rozwoju osobistego

Trening odporności i siły psychicznej 

Automotywacja i sztuka osiągania celów

Poczucie szczęścia – doświadczanie i wzmacnianie na codzień. 

Obecnie pracuję jako psychoterapeuta, coach w Centrum Pomocy Terapeutycznej „Źródło Empatii” oraz w „Fundacji SMA” w Warszawie, a także w Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzin „Puedo” . 

Dotychczas bardzo dużo pracowałam z ofiarami przemocy, z osobami w traumie oraz kryzysie w formie interwencji kryzysowej, jak również z osobami zmagającymi się ze stratą, żałobą, depresją, lękami, zaburzeniami odżywiania, z DDA, z DDD, z dziećmi i nastolatkami mającymi problemy wychowawcze, problemy związane z zaburzeniami SI, jak również z osobami zmagającymi się z nietolarancją i przemocą w społeczeństwie z powodu niepełnosprawności, odmiennej narodowości, religii lub orientacji seksualnej. 

Specjalizuję się i pomagam w doświadczanych trudnościach :

Obniżenie nastroju

Niskie poczucie własnej wartości

Stres

Lęki

Depresja

Zaburzenia psychosomatyczne

Kryzys emocjonalny

Kryzys życiowy

Przemoc

Problemy z orientacją seksualną

Trudności w budowaniu relacji partnerskich

Trudności w budowaniu relacji społecznych

Trudności związane z chorobą nieuleczalną i niepełnosprawnością

Trudności adaptacyjne

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych 

Uzależnienia behawioralne

Współuzależnienie

Kryzys w związku

Konflikty par i rodzin

Rozwody

Mediacje sądowe i pozasądowe

Trudności rozwojowe dzieci

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży 

Problemy wychowawcze

Zespół Aspergera, 

Autyzm, 

ADHD

Nadpobudliwość

Zaburzenia Integracji Sensorycznej

Fobie

Nerwica

Anoreksja

Bulimia

Nadwaga

Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

Kontrola i radzenie sobie z emocjami

Zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia seksualne

Odmienna orientacja płciowa

Utrata sensu życia

Myśli samobójcze

Poronienia

Strata bliskiej osoby

Żałoba

Osamotnienie

Przeżycia traumatyczne

Stres w obliczu sytuacji kryzysowych

Zespół Stresu Pourazowego

Interwencja kryzysowa

W życiu doświadczamy wielu trudnych sytuacji, które wprowadzają nas w różne stany emocjonalne, dlatego czasami potrzebujemy empatycznego wsparcia drugiej osoby, która pomoże nam odkryć nasz własny, ogromny potencjał. Schematy, w których funkcjonujemy od dzieciństwa, pozwalające na adaptację w relacji z naszymi rodzicami, nie zawsze są adaptacyjne dla nas teraz, w życiu dorosłym. Potrzebujemy wówczas pełnej zaufania, bliskiej przestrzeni do rozmowy, aby móc przeorganizować podejście do ważnych, życiowych trudności w pozytywny, wspierający sposób. Zapraszam osoby w kryzysowych sytuacjach swojego życia do kontaktu w formie psychoterapii on-line. Nie ma sytuacji bez wyjścia – trzeba w bezpiecznej relacji terapeutycznej zrozumieć to, co się dzieje z nami i odnaleźć wspólnie wachlarz korzystnych rozwiązań. 

Wspieram również rodziców w trudnej pracy jaką jest satysfakcjonujące wychowywanie dzieci. Jeśli masz wątpliwości wychowawcze – umów się na terapię on-line ze mną, wspólnie je zdiagnozujemy, następnie wprowadzimy rozwojowe techniki naprawcze w problemach z dziećmi oraz młodzieżą. Zapraszam wszystkich, którzy chcą się rozwijać oraz znacząco chcą ulepszyć jakość swojego życia.

  Z poważaniem 

Anna Podsiadło 

 P. S. ???

Pomiędzy życiem, a śmiercią, skończonością a nieskończonością trwa życie człowieka….

Pomiędzy pytaniem a odpowiedzią, zwątpieniem a pewnością trwa życie człowieka….

Pomiędzy bliskością a samotnością, troską a odrzuceniem trwa życie człowieka…

Byt skończony a Byt Wieczny….

Boże Narodzenie to skrzyżowanie tego co najważniejsze, najtrwalsze, nieprzemijające, niepowtarzalne, najprawdziwsze pośród świata gdzie człowiek szuka tego, co dla niego najwartościowsze i najcenniejsze. 

Życzę Wam tego, aby to nasze „pomiędzy” było naszą przestrzenią, drogą na której uda się odnaleźć te najwspanialsze DARY. ?