mgr Barbara Ciechanowicz

psycholog

tel: 606 594 038

Nazywam się Barbara Ciechanowicz.

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych
na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Obecnie pracuje w  Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo w Wieliczce.

Uczestniczyłam między innymi w  szkoleniach: „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia”, „Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego”,  „Alfabet psychopatii. Objawy, przyczyny i skutki zaburzonego rozwoju osobowości”. Ukończyłam kurs języka migowego dla nauczycieli II stopnia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i współpracując z różnymi  
z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się wsparciem dla dzieci czy młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami.

Byłam wolontariuszką w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Pracowałam trudną młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP. W Ośrodku Pomocy Społecznej zajmowałam się procedurą niebieskiej karty rodzin z nieletnimi dziećmi. Współpracowałam  z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, koło w Wolbromiu. Od kilku lat pracuje w środowisku opiekując się podopiecznymi w domach rodzinnych prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi oraz z całą rodziną.

Mam bardzo dobre wyniki w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi
i problemami społeczo – rozwojowymi.