mgr Katarzyna Tomska-Korzec

pedagog, mediator, terapeuta par i małżeństw

tel. 605 118 816

O Mnie

Nazywam się Katarzyna Tomska-Korzec.

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie.

Aktualnie pracuję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisku pedagog.

Swoje umiejętności praktyczne zdobywałam m.in. pracując w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, prowadząc zajęcia ruchowe dla dzieci na podstawie autorskich scenariuszy zajęć, pracując jako pedagog-wolontariusz, odbywając staż przy pedagogu szkolnym w Szkole Podstawowej, będąc pomocą nauczyciela w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz w pracach wychowawcy- terapeuty w Gabinecie Terapii, w Sądzie Okręgowym w Krakowie przy Kuratorach rodzinnych, w Policyjnej Izbie Dziecka i w Zakładzie Karnym.

Ukończyłam kurs doskonalący „Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt”, którego celem było nabycie umiejętności warsztatowych i osobistych, które umożliwiają profesjonalną pomoc
w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Ukończyłam szkolenie w zakresie Interwencji kryzysowej dzieci i młodzieży, którego celem
było wyposażenie specjalistów w wiedzę w zakresie teorii kryzysu i interwencji kryzysowej
oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej. Posiadam kwalifikacje nadane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nabyte podczas Studium Pomocy Psychologicznej dla Par do pracy z parami borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich. Udzielam wsparcia rodzicom/opiekunom doświadczającym trudności wychowawczych oraz osobom i rodzinom w sytuacji okołorozwodowej, separacji i rozwodu. W 2010 roku ukończyłam szkolenie dla mediatorów zgodnie ze „Standardami szkolenia dla mediatorów” zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U. nr 56/2001 poz.591).


Zajmuję się pomocą osobom, które doświadczają kryzysów życiowych i emocjonalnych, przeciążenia stresem. Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach, które rozwijają mnie zawodowo i osobiście. Poszerzam swoją wiedzę w zakresie więzi, traumy rozwojowej, relacyjnej i złożonej, tematu dzieci i dorosłych w sytuacji rozwodu, co przekłada się na jakość mojej pracy.

Prowadząc konsultacje kieruję się dobrem klienta, zasadą tajemnicy zawodowej oraz głęboką wiarą, iż każdy człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością, która posiada środki i zasoby
do efektywnego życia i do odbudowania siebie samego za pomocą swoich możliwości.

Zapraszam na spotkanie.