mgr Magdalena Wilczek

Magdalena Wilczek

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Zakres działań: terapia psychologiczna dorosłych i młodzieży, interwencja kryzysowa, poradnictwo, diagnoza psychologiczna osób dorosłych – testy psychometryczne (MMPI – 2, SCID-5-)

Tel.602-278-810

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i osobowości dorosłego człowieka.
Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje oraz pogłębiam warsztat uczestnicząc w czteroletnim kursie psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach atestowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podstawowymi podejściami w kursie to nurt psychodynamiczny i psychodrama.
Swoje doświadczenie zdobywałam w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Nerwic w Katowicach oraz na Oddziale Dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach.
Aktualnie pracuję w kontakcie indywidualnym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Zajmuję się interwencją kryzysową, poradnictwem,terapią psychologiczną dorosłych i młodzieży oraz diagnostyką psychologiczną osób dorosłych.
W swojej pracy na pierwszy miejscu stawiam dobro pacjenta oraz głęboką relacje terapeutyczną. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym psychologa.
Swoje umiejętności i wiedzę stale pogłębiam uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach w zakresie zdrowia psychicznego oraz w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA OSÓB DOROSŁYCH

CENNIK TESTÓW :

MMPI -2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – 400zł                                             (obejmuje konsultacje, przeprowadzenie testu, opracowanie wyników oraz omówienie)

SCID – 5 – PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości – 250zł  (obejmuje konsultacje, przeprowadzenie testu, opracowanie wyników oraz omówienie)

Zapraszam do kontaktu