mgr Paulina Wziątek-Kasznia

psycholog, psychoterapeuta rodzinny, pedagog

tel. 606 254 966

O Mnie

Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych doświadczających kryzysów życiowych i emocjonalnych (lęk, smutek, zaburzenia nastroju), problemów w relacjach, przeciążenia stresem, mających niskie poczucie własnej wartości i trudności w samoakceptacji. Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. W pracy z osobami dorosłymi zajmuje się terapią depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, czy nerwic.

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyłam 4-letni kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie zorientowanego w kierunku systemowej terapii rodzin, ukończony certyfikatem psychoterapeuty.

Aktualnie pracuje w gabinecie prywatnym w Sosnowcu, a także Miejskim Przedszkolu w Katowicach.

Swoje umiejętności praktyczne w kontakcie z klientem zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,  Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, w Centrum Psychiatrii w Katowicach, Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. A także szkołach podstawowych, przedszkolach, oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w województwie śląskim, gdzie pracowała z dziećmi oraz ich rodzinami.

Zajmuje się terapią osób dorosłych doświadczających kryzysów życiowych i emocjonalnych, problemów w relacjach, przeciążenia stresem, mających niskie poczucie własnej wartości i trudności w samoakceptacji, terapią depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, czy nerwic. Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Biorę udział w wielu kursach i szkoleniach obejmujących prowadzenie diagnozy i terapii za pomocą nowoczesnych narzędzi, metod wspierających proces uczenia się, budowania poczucia własnej wartości, kształtowania samodzielności i zaradności u dzieci oraz terapię osób dorosłych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Superwizję mojej pracy prowadzi superwizor mgr Ryszard Chłopek.

W pracy z klientem przestrzegam Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Prowadząc terapię kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta, zasadą braku oceny, dbam o przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz o atmosferę sprzyjającą pracy nad sobą.

Zapraszam serdecznie do kontaktu.