Nasz zespół

mgr Elżbieta Tetla-Szałkiewicz

tel: 790 605 701

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym.
Uznanie i akceptacja dla różnorodności cech i predyspozycji drugiego człowieka są dla mnie nadrzędną wartością. Tworzę wolną od ocen relację z pacjentem zapewniając atmosferę pełną empatii, zrozumienia i szacunku, która umożliwia poznawanie i budowanie siebie na nowo poprzez przezwyciężanie trudności i ograniczeń, a także odkrywanie powielanych schematów, aby zainicjować realną zmianę.
Oferuję pomoc w zakresie wsparcia psychologicznego, rozwoju osobistego, a także indywidualnej terapii dorosłych. Pracuję z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi i psychosomatycznymi, a także osobami w kryzysie życiowym oraz kryzysie związanym z pracą i z wypaleniem zawodowym.
W pracy psychologicznej i terapeutycznej korzystam z wiedzy zdobytej na Uniwersytecie SWPS, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i Uniwersytecie Ekonomicznym oraz doświadczenia zdobywanego w trakcie wielu lat pracy zarówno w biznesie jak i w placówkach medycznych, zachowując przy tym najwyższe etyczne standardy pracy.

Pozdrawiam serdecznie,

Elżbieta Tetla-Szałkiewicz


mgr Klaudia Matuszyńska

Klaudia Matuszyńska psycholog sosnowiec

Psycholog, Coach, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Nazywam się Klaudia Matuszyńska jestem psycholożką, dyplomowana coachka oraz certyfikowana terapeutka Racjonalnej Terapii Zachowania.
Jestem psychotrapeutką w trakcie szkolenia – uczestniczę w całościowym, czteroletnim szkoleniu w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem pod stałą opieką Superwizora. 

Oferuję wsparcie psychologiczne oparte na empatii i zrozumieniu, całkowicie pozbawione ocen. Sesje terapeutyczne to czas, w którym zapewniam bezpieczne środowisko, umożliwiające wyrażenie własnych myśli i bycie w pełni sobą. Dla mnie psychoterapia to proces towarzyszenia w zmianie, oparty na zaangażowaniu w relację terapeutyczną, kluczową dla efektywności terapii.

Mój główny cel to zapewnienie wsparcia, poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu. Dążę do autentycznej relacji, kierując się empatią i profesjonalizmem. Podstawą mojej pracy jest dostosowanie formy pomocy do indywidualnych potrzeb pacjentów oraz gotowości do wprowadzenia zmian. Stawiam na zaufanie, wolność jednostki i etykę pracy. Moja pasja to praca z drugim

człowiekiem, towarzyszenie w procesie zmiany i wsparcie osób doświadczających

trudności życiowych. Moją największą misją jest poprawa jakości życia. Skontaktuj się ze mną, by rozpocząć Twoją drogę do lepszego samopoczucia i satysfakcji z życia.


mgr Krzysztof Kurzynoga

Krzysztof Kurzynoga psychoterapeuta
Krzysztof Kurzynoga

Pedagog, psychoterapeuta

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą. Ukończyłem studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy jako wychowawca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. Aktualnie zatrudniony jestem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku pedagoga. Pracuje w obszarze psychoterapii par, rodzin,     z osobami dorosłymi, młodzieżą ,prowadzę poradnictwo pedagogiczne, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie,  przeprowadzam badania kandydatów na rodziny zastępcze.

W pracy psychoterapeuty ważne jest dla mnie tworzenie bezpiecznego przymierza z klientem, bycie uważnym oraz empatycznym. W relacji terapeutycznej towarzyszę klientowi w jego trudnościach i wraz z nim poszukuję sposobu ich rozwiązania. 


mgr Magdalena Wilczek

Magdalena Wilczek
Magdalena Wilczek

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Zakres działań: terapia psychologiczna dorosłych i młodzieży, interwencja kryzysowa, poradnictwo, diagnoza psychologiczna osób dorosłych – testy psychometryczne (MMPI – 2, SCID-5-)

Tel.602-278-810

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i osobowości dorosłego człowieka.
Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje oraz pogłębiam warsztat uczestnicząc w czteroletnim kursie psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach atestowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podstawowymi podejściami w kursie to nurt psychodynamiczny i psychodrama.
Swoje doświadczenie zdobywałam w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Nerwic w Katowicach oraz na Oddziale Dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach.
Aktualnie pracuję w kontakcie indywidualnym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Zajmuję się interwencją kryzysową, poradnictwem,terapią psychologiczną dorosłych i młodzieży oraz diagnostyką psychologiczną osób dorosłych.
W swojej pracy na pierwszy miejscu stawiam dobro pacjenta oraz głęboką relacje terapeutyczną. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym psychologa.
Swoje umiejętności i wiedzę stale pogłębiam uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach w zakresie zdrowia psychicznego oraz w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA OSÓB DOROSŁYCH

CENNIK TESTÓW :

MMPI -2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – 400zł (obejmuje konsultacje, przeprowadzenie testu, opracowanie wyników oraz omówienie)

SCID – 5 – PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości – 250zł  (obejmuje konsultacje, przeprowadzenie testu, opracowanie wyników oraz omówienie)

Zapraszam do kontaktu


mgr Paulina Wziątek-Kasznia

psycholog, psychoterapeuta rodzinny, pedagog

tel. 606 254 966

O Mnie

Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych doświadczających kryzysów życiowych i emocjonalnych (lęk, smutek, zaburzenia nastroju), problemów w relacjach, przeciążenia stresem, mających niskie poczucie własnej wartości i trudności w samoakceptacji. Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. W pracy z osobami dorosłymi zajmuje się terapią depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, czy nerwic.

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Ukończyłam 4-letni kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie zorientowanego w kierunku systemowej terapii rodzin, ukończony certyfikatem psychoterapeuty.

Aktualnie pracuje w gabinecie prywatnym w Sosnowcu, a także Miejskim Przedszkolu w Katowicach.

Swoje umiejętności praktyczne w kontakcie z klientem zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,  Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, w Centrum Psychiatrii w Katowicach, Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. A także szkołach podstawowych, przedszkolach, oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w województwie śląskim, gdzie pracowała z dziećmi oraz ich rodzinami.

Zajmuje się terapią osób dorosłych doświadczających kryzysów życiowych i emocjonalnych, problemów w relacjach, przeciążenia stresem, mających niskie poczucie własnej wartości i trudności w samoakceptacji, terapią depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, czy nerwic. Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie problemów emocjonalno-społecznych, zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, znajdujących się w kryzysach życiowych i rozwojowych. Zajmuje się pracą i wspieraniem rodzin mających trudności w wychowywaniu dziecka oraz diagnozą, terapią i poradnictwem w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Biorę udział w wielu kursach i szkoleniach obejmujących prowadzenie diagnozy i terapii za pomocą nowoczesnych narzędzi, metod wspierających proces uczenia się, budowania poczucia własnej wartości, kształtowania samodzielności i zaradności u dzieci oraz terapię osób dorosłych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Superwizję mojej pracy prowadzi superwizor mgr Ryszard Chłopek.

W pracy z klientem przestrzegam Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Prowadząc terapię kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta, zasadą braku oceny, dbam o przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz o atmosferę sprzyjającą pracy nad sobą.

Zapraszam serdecznie do kontaktu.


mgr Katarzyna Tomska-Korzec

pedagog, mediator, terapeuta par i małżeństw

tel. 605 118 816

O Mnie

Nazywam się Katarzyna Tomska-Korzec.

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie.

Aktualnie pracuję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisku pedagog.

Swoje umiejętności praktyczne zdobywałam m.in. pracując w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, prowadząc zajęcia ruchowe dla dzieci na podstawie autorskich scenariuszy zajęć, pracując jako pedagog-wolontariusz, odbywając staż przy pedagogu szkolnym w Szkole Podstawowej, będąc pomocą nauczyciela w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz w pracach wychowawcy- terapeuty w Gabinecie Terapii, w Sądzie Okręgowym w Krakowie przy Kuratorach rodzinnych, w Policyjnej Izbie Dziecka i w Zakładzie Karnym.

Ukończyłam kurs doskonalący „Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt”, którego celem było nabycie umiejętności warsztatowych i osobistych, które umożliwiają profesjonalną pomoc
w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Ukończyłam szkolenie w zakresie Interwencji kryzysowej dzieci i młodzieży, którego celem
było wyposażenie specjalistów w wiedzę w zakresie teorii kryzysu i interwencji kryzysowej
oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej. Posiadam kwalifikacje nadane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nabyte podczas Studium Pomocy Psychologicznej dla Par do pracy z parami borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich. Udzielam wsparcia rodzicom/opiekunom doświadczającym trudności wychowawczych oraz osobom i rodzinom w sytuacji okołorozwodowej, separacji i rozwodu. W 2010 roku ukończyłam szkolenie dla mediatorów zgodnie ze „Standardami szkolenia dla mediatorów” zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U. nr 56/2001 poz.591).


Zajmuję się pomocą osobom, które doświadczają kryzysów życiowych i emocjonalnych, przeciążenia stresem. Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach, które rozwijają mnie zawodowo i osobiście. Poszerzam swoją wiedzę w zakresie więzi, traumy rozwojowej, relacyjnej i złożonej, tematu dzieci i dorosłych w sytuacji rozwodu, co przekłada się na jakość mojej pracy.

Prowadząc konsultacje kieruję się dobrem klienta, zasadą tajemnicy zawodowej oraz głęboką wiarą, iż każdy człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością, która posiada środki i zasoby
do efektywnego życia i do odbudowania siebie samego za pomocą swoich możliwości.

Zapraszam na spotkanie.


mgr Justyna Trzcińska

mgr Justyna Trzcińska

psycholog, psychoterapeuta

tel: 662 526 173

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz pedagogiem. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i w psychoterapii par. Swoją pracę prowadzoną w ujęciu systemowym oraz psychodynamicznym poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.  Posiadam 10 – letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w Poradni Rodzinnej w ramach Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach, współpracując ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Jestem z Tobą” w Czeladzi, a także ze Stowarzyszeniem Twórczych Umysłów w Czeladzi. Ponadto odbyłam staż do certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Obecnie poza praktyką prywatną od 4 lat pracuję w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego w Katowicach gdzie prowadzę psychoterapię oraz konsultacje psychologiczne.


mgr Teresa Gęsior

mgr Teresa Gęsior
mgr Teresa Gęsior

Pedagog, psychoterapeuta, doradca życia rodzinnego

Mgr z zakresu pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej.  Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu tematyki rodzinnej. Ukończyłam 4-letnią psychoterapię systemową w Krakowie. Pracuję pod stałą superwizją. Specjalizuję się przede wszystkim w pomocy małżeństwom, rodzinom i osobom indywidualnym, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy i trudności w swoich związkach. Również z tymi, które boleśnie przeżywają brak stałego partnera. Razem próbujemy znaleźć przyczyny tych sytuacji i najlepsze rozwiązania 


Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzin PUEDO współpracuje z lek Markiem Honkiszem zajmującym się psychiatrią dzieci i młodzieży.

Lek. Marek Honkisz


Lek. Marek Honkisz

Kontakt telefoniczny bezpośrednio do lekarza oraz umawianie wizyt: 500 845 548

Więcej informacji uzyskacie państwo na stronie lekarza: www.psychiatradzieciecy.com

Zajmuje się kompleksowym leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.


Oferuje konsultacje w prywatnym gabinecie oraz wizyty domowe na terenie Sosnowca i miast ościennych.

Prowadzi diagnostykę i leczeniem m.in.:

  • Zaburzeń ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm dziecięcy)
  • Zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • Zaburzeń nastroju (choroba afektywna dwubiegunowa, depresja)
  • Zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne)
  • Zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, lęk społeczny)
  • Zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD, ADD)

mgr Barbara Ciechaniwicz

mgr Barbara Ciechanowicz
mgr Barbara Ciechanowicz

tel: 606 594 038

Nazywam się Barbara Ciechanowicz.

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych
na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Obecnie pracuje w  Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo w Wieliczce.

Uczestniczyłam między innymi w  szkoleniach: „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia”, „Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego”,  „Alfabet psychopatii. Objawy, przyczyny i skutki zaburzonego rozwoju osobowości”. Ukończyłam kurs języka migowego dla nauczycieli II stopnia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i współpracując z różnymi  
z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się wsparciem dla dzieci czy młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami.

Byłam wolontariuszką w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Pracowałam trudną młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP. W Ośrodku Pomocy Społecznej zajmowałam się procedurą niebieskiej karty rodzin z nieletnimi dziećmi. Współpracowałam  z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, koło w Wolbromiu. Od kilku lat pracuje w środowisku opiekując się podopiecznymi w domach rodzinnych prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi oraz z całą rodziną.

Mam bardzo dobre wyniki w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi
i problemami społeczo – rozwojowymi.


Anna Trzcińska – Wontek

Anna-Trzcinska-Wontek
Anna-Trzcinska-Wontek

Lekarz specjalista psychiatra. Lekarz rodzinny. Obszar szczególnych zainteresowań zawodowych to zaburzenia lękowe, somatyzacyjne, zaburzenia na styku „psyche i soma”, zaburzenia psychiczne u osób chorych przewlekle. Od wielu lat pracuje we współpracy z psychoterapeutami korzystając w swojej pracy samodzielnie z technik terapii poznawczo-behawioralnej.

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem następujących zaburzeń i chorób psychicznych:

– zaburzenia lękowe

– zaburzenia nastroju

– zaburzenia psychotyczne

– zaburzenia funkcji poznawczych i otępienia

– zaburzenia osobowości

– uzależnienia

Regularnie uczestniczy w kursach, szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego.

Kontakt – zapisy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 665 000 666.

Fb- „Psycho-Soma” dr Anna Trzcińska – Wontek.


Adwokat Kamil Durdziński

Kontakt telefoniczny: 503 968 152

Więcej informacji uzyskacie państwo na stronie:

https://adwokatdurdzinski.pl/