TRENING  UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH (TUS)

Trening umiejętności społecznych dla dzieci

Dla kogo kierowany jest trening umiejętności społecznych?

Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców tych dzieci oraz osób dorosłych chcących poszerzyć swoje umiejętności społeczne.

Cel zajęć TUS:

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Korzyści wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych:

Uczestnicy pracują w grupach liczących 3-6 osób.

 • Uczą się funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.
 • Trenerzy na bieżąco monitorują przebieg zajęć i uczą uczestników analizowania zachowań swoich oraz innych w celu poprawy funkcjonowania społecznego.

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających umiejętności:

 • nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi;
 • radzenia sobie z emocjami;
 • odreagowywania napięcia emocjonalnego;
 • współpracy w grupie;
 • samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
 • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
 • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
 • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie.

Czas trwania:

Zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1 raz w tygodniu.

Ilość zajęć zależy od umiejętności uczestników.

Przykładowe tematy zajęć TUS:

 • Jak budować poczucie własnej wartości?
 • Ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania i argumentowania.
 • Komunikacja bez słów – z innymi i z samym sobą.
 • Jak mówić, aby nas usłyszano?
 • Asertywność – jak prezentować swoje zdanie?
 • Rywalizacja we współpracy, czyli jak radzić sobie z przegrywaniem.
 • Trenowanie umiejętności współpracy i szukania kompromisów
 • Znalezienie własnych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami

Trening Umiejętności Społecznych w PUEDO:

Trening umiejętności społecznych dla nastolatków

W celu zakwalifikowania się na cykl zajęć Trening Umiejętności Społecznych, zapraszamy na indywidualną konsultację ze specjalistą, który będzie prowadził TUS.

Po odbyciu konsultacji z psychologiem osoby chętne są zapisywane na listę osób oczekujących.

Do czasu utworzenia się grupy, osoby mogą uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.

W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 6 os., minimalnie 3 os.), kontaktujemy się w celu umówienia cyklu spotkań.

Zajęcia odbywają się w cyklach zazwyczaj po 15 spotkań (w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji zajęć).

Po zakończonym cyklu TUS zapraszamy na indywidualną konsultację ze specjalistą w celu omówienia wniosków wynikających z funkcjonowania na zajęciach oraz ewentualnych obszarów do pracy.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

Zapisy do grup przyjmujemy telefonicznie:

tel. 606 – 594 – 038

tel. 606 – 254 – 966

Po zakończonym Treningu istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestniku przez psychologa prowadzącego zajęcia.

Miejsce spotkań

Zajęcia odbywają się w naszym gabinecie:

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzin PUEDO

ul. Warszawska 12

41-200 Sosnowiec